Motek

5. 10. – 8. 10. 2021  |  Messe Stuttgart

www.motek-messe.de


Medzinárodný veľtrh Motek je popredným svetovým podujatím v oblasti automatizácie výroby a montáže, technológií a materiálov, racionalizácie prostredníctvom manipulačnej a priemyselnej techniky. Motek je jediným veľtrhom, ktorý sa jasne zameriava na všetky aspekty strojárstva a automatizácie a na prezentáciu celých procesných reťazcov.

Konzistentná orientácia na cieľovú skupinu je jedným z tajomstiev úspechu veľtrhu Motek. Medzi cieľové skupiny patria automobilový priemysel, výroba strojov a zariadení, elektrotechnický a elektronický priemysel, lekárske inžinierstvo a solárna výroba, ako aj spoločnosti na spracovanie kovov a plastov vo všeobecnosti a ich dodávateľov.

Odborná ponuka:

  • Montážne systémy a základné systémy
  • Manipulačné technológie
  • Technológie procesov pre spájanie, obrábanie, kontrolu a identifikáciu
  • Komponenty pre špeciálnu výrobu strojov
  • Programy a služby
  • Montážne systémy na kľúč
  • Základné montážne stroje a systémy montáže spojov
  • Manuálne montážne pracovné stanice
  • Priemyselné roboty a manipulátory
  • Manipulačné moduly
  • Uchopovacie a upínacie systémy
  • Technológie posuvu a technológie dopravníkov
  • Baliace technológie
  • Technológie skrutiek a nitov
  • Spájacie techniky pre vkladanie, lisovanie a upevňovanie
  • Spájkovacie technológie
  • Zváracie techniky pre plasty a spájanie kovov
  • Lepenie, tesnenie, zapuzdrenie, dávkovanie
  • Technológie demontáže a recyklácie
  • Meracie a skúšobné technológie
  • Spracovanie obrazu na meranie a testovanie
  • Polotovary, stojany, kryty a bezpečnostné technológie
  • Mechanické komponenty pohonu
  • Pneumatické, hydraulické a mazacie technológie
  • Elektrické pohonné a inštalačné technológie
  • Senzory a identifikačné systémy
  • Ovládače, užívateľské rozhrania, priemyselné komunikácie

Veľtrh Motek sa koná súbežne s odborným veľtrhom pre technológiu lepenia Bondexpo.


.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart
Nemecko

Termín konania
5. 10. – 8. 10. 2021

Otváracia doba
09:00 – 17:00 hod.  |  pondelok – štvrtok

Vchody a výstavné haly
Eingang Ost a West
Haly 3 – 8


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

♣  Vstupenky zakúpite priamo na mieste
…. – jednodenný lístok 30,00 €
…. – zľavnený lístok 22,00 €
…. – dvojdňový lístok 50,00 €
…. Vstupenky sú platné aj pre veľtrh Bondexpo
♣  Katalóg vystavovateľov
♣  Plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

♣  Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

♣  Informácie o autobusovom zájazde s možnosťou prihlásenia


.: Galéria