METPACK 2020

metpack2020_logo

Termín konania  |  5. 5. – 9. 5. 2020

Oficiálna stránka veľtrhu  |  www.metpack.de


METPACK – svetovo najväčší odborný veľtrh pre kovové obaly 
Každé tri roky sa Messe Essen spolu s METPACK stávajú najdôležitejším miestom stretnutí pre medzinárodný priemysel kovových obalov. Mnoho svetových hráčov predstavuje trvalo udržateľné a nákladovo efektívne riešenia výroby, vylepšenia, lakovania a recyklácie kovových obalov na poprednom svetovom veľtrhu.
Metpack je súčasne jadrom inovácií a komunikačnej platformy. Cena METPACK Innovation Award sa udeľuje na každom veľtrhu. Naposledy išlo o výrobcu vysoko výkonného UV LED systému na vytvrdzovanie tlačiarenských farieb, lakov a lepidiel na kovových obaloch. Neprítomnosť ortuti znamená, že neexistuje žiadny ozón ani nežiaduce žiarenie. Ako nepopierateľná jednotka č. 1 v priemysle, METPACK pôsobivo demonštruje úroveň inovácie a vedomosti dnes a zajtra.


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Messe Essen
Norbertstraße 2
45131 Essen, Nemecko

Termín konania
5. 5. – 9. 5. 2020

Otváracia doba
9.00 – 17.00 hod.  |  utorok – piatok
9.00 – 15.00 hod.  |  sobota


.: Prezentačné video


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

» Vstupenky (zakúpite online)
» Katalóg vystavovateľov
» Plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

» Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

» Informácie o zájazde s možnosťou prihlásenia