Composites for Europe 2020

CE_Logo_Black_CMYK2
Termín konania  |  10. 11. – 12. 11. 2019
Oficiálna stránka veľtrhu  |  www.composites-europe.com

Obchodný samit o kompozitných materiáloch ako najdôležitejšej platforme pre región D-A-CH.

Veľtrh Composites for Europe 2020 je platforma pre odborníkov z oblasti kompozitov, pre používateľov, ako aj pre dodávateľov. Stretávajú sa tu vývojári, inžinieri, technologickí lídri, spracovatelia, obchodní manažéri, dodávatelia, dizajnéri a výskumní manažéri, aby diskutovali o štyroch hlavných témach: mobilita a doprava, šport a voľný čas, stavebníctvo a infraštruktúra a obehové hospodárstvo.

Cieľové skupiny návštevníkov

 • automobilový priemysel
 • vzdušný priestor
 • doprava (železničná, autobusová, hromadná doprava)
 • veterná energia
 • výstavba a konštrukcie
 • námorná technika / stavba lodí
 • voľný čas

Výstavné priestory

 • suroviny (základné chemické výrobky, plnivá, prísady, termoplasty, základné materiály)
 • polotovary, medziprodukty a hotové výrobky
 • vlákna, výrobky z vlákien, polotovary a medziprodukty, spracovatelia
 • výrobcovia výrobkov, zložených výrobkov
 • technológie spracovania
 • závody, vybavenie, spotrebný materiál
 • konštrukcie, simulácie
 • služby

Veľtrh Composites for Europe sa koná súbežne s veľtrhom Foam Expo Europe, ktorý nájdete vo výstavnej hale 10.


.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart, Nemecko


Termín konania
10. 11. – 12. 11. 2020

Otváracia doba
9.00 – 17.00 hod.  |  utorok a streda
9.00 – 16.00 hod.  |  štvrtok


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

» Katalóg vystavovateľov
» Interaktívny plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

» Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

» Informácie o autobusovom zájazde s možnosťou prihlásenia