COMPOSITES EUROPE 2018

ce-logo

Termín konania  |  6. 11. – 8. 11. 2018

Oficiálna stránka veľtrhu  |  www.composites-europe.com


Veľtrh Composites Europe 2018 je zameraný na cieľové skupiny návštevníkov ako sú dizajnéri, inžinieri, technici a dodávatelia z najdôležitejších aplikačných odvetví automobilového priemyslu, letectva, dopravy (železničná doprava, autobusová doprava, hromadná doprava), veternej energie, stavebníctva a lodiarstva.

Odborná ponuka

  • Suroviny (základné chemické produkty, plnivá, prísady, termoplasty)
  • Vlákna, výrobky z vlákien, polovýrobky a medziprodukty (vlákna, predpriadze, priadze, nite, strihané vlákna, dlhé vlákna, polovýrobky z vlákien pre lisovanie a vstrekovanie)
  • Spracovatelia, výrobcovia (autoklávové metódy, kvapalno – impregnačné postupy, postupy pri lisovaní, pultruzia, PUR – základné metódy, vstrekovanie, pásky, metódy tvárnenia, procesy navíjania, ostatné)
  • Výrobcovia zariadení, vybavenie a spotrebný materiál (výrobcovia zariadení, výroba nástrojov a foriem, vybavenie, spotrebný materiál, systém na zabezpečenie akosti, materiály spojovacej techniky, technika triedenia, prírezy)
  • Výrobcovia – podľa výrobkov (dielce, dosky, rúry, profily, nádrže, časti foriem)
  • Výrobcovia – podľa kompozitných materiálov (spevnenie aramidovými vláknami – plast (AFK), spevnenie vláknami – betón, spevnenie sklenými vláknami – plast (GFK), keramický kompozitný materiál, spevnenie uhlíkovými vláknami – uhlík (CFC), spevnenie nano časticami – materiál, spevnenie prírodným vláknom – plasty (NFK)
  • Výrobcovia – podľa použitia v priemysle (automobilový priemysel, stavebníctvo/konštrukcie, elektrotechnický priemysel, lietadlá / letecká doprava, kozmická lety, voľný čas, poľnohospodárstvo, námorníctvo, stavba lodí, lekárstvo, nábytok, hygiena, doprava, železnice, autobusy, hromadná doprava, obrana, veterná energia, ostatné)
  • Ďalší spracovatelia, zušľachťovanie (povrchová úprava, spájanie, mechanické spracovanie)
  • Servis (služby, software)

.: Prezentačné video


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart, Nemecko

Termín konania
6. 11. – 8. 11. 2018

Otváracia doba
9.00 – 18.00 hod.  |  utorok a streda
9.00 – 17.00 hod.  |  štvrtok

Výstavné haly a vchod
Eingang Ost (Vchod)
Haly C2, 4 a 6


.: Informácie pre vystavovateľov

flag_of_germany Prihláška vystavovateľa
flag_of_uk Prihláška vystavovateľa


.: Informácie pre návštevníkov

∴ Katalóg vystavovateľov
∴ Interaktívny plán výstaviska


.: Informácie pre médiá

∴ Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

∴ Prihlásenie sa na tento zájazd už bolo ukončené


.: Stiahnite si mobilnú aplikáciu veľtrhu

btn-google-play
btn-app-store