Euromold 2017

euromold logo 2013 gelb

Termín konania  |  24. 10. – 26. 10. 2017

Oficiálna stránka veľtrhu  |  www.euromold.com

Už viac ako 20 rokov sa radí veľtrh Euromold  k popredným svetovým veľtrhom na tému Vývoj produktov. Tu nájdete produktových manažérov, vývojárov, programových manažérov a všetkých, ktorí chcú uviesť na trh nové produkty, inovatívne riešenia a všetko, čo sa týka témy „Od nápadu až po sériovú výrobu“. Raz za rok sa tu stretávajú odborníci z celého sveta, aby si mohli osobne a priamo vymeniť svoje skúsenosti.

Jednou zo zvláštností veľtrhu Euromold je, že ponúkané riešenia sa nezastavia na hraniciach jedného odvetvia. Na rozdiel od typických odborných veľtrhov ponúkajú vystavovatelia na Euromolde, výrobky v dokonalej súhre rôznych odvetví,  a tak otvárajú spoločne  vysoko inovatívne spôsoby a možnosti.

Pozdĺž procesného reťazca „vývoja produktov“ sa predstavujú vystavovatelia z oblastí dizajnu, systémového inžinierstva,  výroby foriem a nástrojov, výroby príslušenstva a 3D tlače.  Osobitné postavenie zaujíma aditívna výroba a 3D tlač:  ktoré v procesnom reťazci vývoja produktov môžu slúžiť  tak ako k výrobe modelov, tak aj k vývoju a výrobe prototypov, a dajú sa použiť aj pre kusovú a sériovú výrobu, a tiež môžu byť v súhre a neoddeliteľnou súčasťou s klasickou výrobou nástrojov a foriem pri sériovej výrobe.

Na tému aditívnej výroby, výroby príslušenstva / 3D tlače je nesporne veľtrh Euromold jednotka vo svete. Preto sa dívame nato, ako na našu úlohu ponúknuť tieto nové technológie, najmä v kombinácii s klasickou výrobou nástrojov a foriem ako dokonalú platformu pre odborníkov.


.: Podrobnosti k veľtrhu

Miesto konania
Munich Airport Business Park, Hallbergmoos
Predazzoallee / Ecke Am Söldnermoos
85399 Hallbergmoos

Termín konania
24. 10. – 26. 10. 2017

Otváracia doba
9.00 – 18.00 hod. – utorok a streda
9.00 – 17.00 hod. – štvrtok


.: Informácie pre vystavovateľov

» Prihláška vystavovateľa (v nemeckom jazyku)
» Prihláška vystavovateľa (v anglickom jazyku)


.: Informácie pre návštevníkov

» Katalóg vystavovateľov


.: Informácie pre médiá

» Tlačové centrum


.: Zájazd na veľtrh (organizovaný v spolupráci s CK)

» Prihláška na autobusový zájazd